Vybrané kapitoly z fyziologie kardiovaskulárního systému s důrazem na klinickou praxi

Autor:
Michaela Adamcová, Jiří Dokoupil, Rudolf Praus, Radek Pudil, Zuzana Červinková
Vydavatel:
LFHK
Kategorie:
Rok vydání:
2016
Velikost knihy:
99,7 MB
Poslední aktualizace:
19.06.2018
ISBN:
978-80-88176-01-5
Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, Android tablet, Windows desktop, macOS