LFHK
Celkem je k dispozici 20 publikací

Chirurgie

Miroslav Ryska a kol.

Zdarma
Topographic anatomy of the Trunk

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

Zdarma
Topografická anatomie trupu

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

Zdarma
Topographic Anatomy of the Lower Limb

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

Zdarma
Topographical Anatomy of the Head and Neck

Petr Hájek

Zdarma
Topographic Anatomy of the Upper Limb

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

Zdarma
Výroční zpráva o činnosti 2015

LFHK

Zdarma
Vybrané kapitoly z fyziologie kardiovaskulárního…

Michaela Adamcová, Jiří Dokoupil, Rudolf Praus, Radek Pudil, Zuzana Červinková

Zdarma
Topografická anatomie dolní končetiny

Petr Hájek

Zdarma
Ve světě moderní medicíny

LFHK

Zdarma
Neuroanatomie

Petr Hájek

Zdarma
Topografická anatomie hlavy a krku

Petr Hájek

Zdarma
Topografická anatomie horní končetiny

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

Zdarma
Učebnice statistiky

Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.

Zdarma
Chromatografie

Zdarma
Elektroforéza

Zdarma
Atomové jádro

Zdarma
Stavba atomu - elektronový obal

Zdarma
Lékařská biologie II

Zdarma
Lékařská biologie I

Zdarma