Všechny publikace
Celkem je k dispozici 20 publikací

Chirurgie
Miroslav Ryska a kol.
Zdarma
Topographic anatomy of the Trunk
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
Zdarma
Topografická anatomie trupu
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
Zdarma
Topographic Anatomy of the Lower Limb
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
Zdarma
Topographical Anatomy of the Head and Neck
Petr Hájek
Zdarma
Topographic Anatomy of the Upper Limb
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
Zdarma
Výroční zpráva o činnosti 2015
LFHK
Zdarma
Vybrané kapitoly z fyziologie kardiovaskulárního…
Michaela Adamcová, Jiří Dokoupil, Rudolf Praus, Radek Pudil, Zuzana Červinková
Zdarma
Topografická anatomie dolní končetiny
Petr Hájek
Zdarma
Ve světě moderní medicíny
LFHK
Zdarma
Neuroanatomie
Petr Hájek
Zdarma
Topografická anatomie hlavy a krku
Petr Hájek
Zdarma
Topografická anatomie horní končetiny
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
Zdarma
Učebnice statistiky
Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.
Zdarma
Chromatografie
Zdarma
Elektroforéza
Zdarma
Atomové jádro
Zdarma
Stavba atomu - elektronový obal
Zdarma
Lékařská biologie II
Zdarma
Lékařská biologie I
Zdarma